Повлачење рукава

  • Withdrawal Sleeves

    Повлачење рукава

    ● Рукав за повлачење је цилиндрични лист
    ● Користи се и за оптичка и за степенаста вратила.
    ● Одвојива чаура се може користити само за степенасто вратило.